Overslaan en naar de inhoud gaan
Microscopic picture of Solvay Aquivion® ionomers used in proton exchange membrane fuel cells

Afstappen van het gebruik van fluorosurfactanten

Show page in

Gebruik maken van innovatie om duurzame oplossingen te ontwikkelen

"PFAS" staat voor een zeer brede familie van stoffen die duizenden verschillende chemicaliën omvat, alle met zeer verschillende profielen en eigenschappen. Momenteel zijn de fluorosurfactanten die bij de vervaardiging van sommige fluorpolymeren worden gebruikt de PFAS-stoffen die het meest in de belangstelling staan en waarop het meest wordt toegezien.

Fluorpolymeren zijn materialen die essentieel zijn voor batterijen van elektrische voertuigen, hybride motoren, groene waterstoftoepassingen, installaties voor hernieuwbare energie, de productie van halfgeleiders, medische apparatuur enzovoort.

Innovatieve technologie zonder fluorosurfactanten

Bij Syensqo produceren we de meeste fluorpolymeren zonder het gebruik van fluorosurfactanten. Voor de productie van enkele zeer gespecialiseerde fluoropolymeren hebben wij een nieuw polymerisatieproces ontwikkeld waarbij geen fluorosurfactanten meer nodig zijn, terwijl de unieke eigenschappen van deze producten, die nodig zijn voor speciale toepassingen, behouden blijven.

Geleid door ons duurzaamheidsprogramma, hebben we onze investeringen in R&I sinds 2019 verviervoudigd om een volgende generatie, duurzamere gamma zeer gespecialiseerde fluorpolymeren te ontwikkelen via een nieuwe technologie die over deze productlijnen wordt uitgerold.

Na een eerste stap, namelijk de vrijwillige stopzetting van het gebruik van fluorosurfactanten in de VS in juli 2021,  zal de innovatiekracht van Syensqo het mogelijk maken om verder te gaan met de productie van bijna 100% van zijn fluorpolymeren zonder het gebruik van fluorosurfactanten, ook in onze fabriek in Spinetta Marengo tegen 2026. Voor één kleine productlijn, die van cruciaal belang is voor de halfgeleider- en energie-industrie en minder dan 1% van het productievolume vertegenwoordigt, zal verder onderzoek en ontwikkeling nodig zijn om de vrijwillige geleidelijke stopzetting van het gebruik van fluorosurfactanten te voltooien. Voor deze productielijn zal gebruik worden gemaakt van een streng gecontroleerd, gesloten lus- en vloeistoflozingsvrij productieproces. Terwijl deze overgang plaatsvindt, blijft Syensqo investeren in de modernste technologieën met de bedoeling de uitstoot van fluorosurfactanten bij de productie in Spinetta Marengo te elimineren.

Onze ambitie

Bij Syensqo geloven we in het belang van fluorpolymeren omdat ze een belangrijke rol spelen in tal van essentiële toepassingen, zoals batterijen voor elektrische voertuigen, hybride motoren, groene waterstoftoepassingen, installaties voor hernieuwbare energie, de productie van halfgeleiders, medische apparatuur enzovoort. Daarom blijven fluorpolymeren een belangrijk onderdeel van onze productportefeuille en zijn we trots op onze nieuwe technologie zonder fluorosurfactanten.

  • Het doel van Syensqo is het gebruik van fluorosurfactanten wereldwijd geleidelijk stop te zetten.
  • Ons succes bij de ontwikkeling van technologieën zonder fluorosurfactanten in West Deptford, New Jersey (VS) was de eerste stap in dit traject. 
  • We werken nu aan de doelstelling om tegen 2026 bijna 100% van onze fluorpolymeren te produceren zonder het gebruik van fluorsurfactanten in Spinetta, Italië.
  • Voor één kleine productlijn, die minder dan 1% van het productievolume vertegenwoordigt, zal verder onderzoek en ontwikkeling nodig zijn om het gebruik van fluorsurfactanten volledig uit te bannen.
  • Vandaag produceren wij in Spinetta slechts beperkte hoeveelheden van een fluorosurfactant van de nieuwe generatie (C6O4) terwijl wij overschakelen op de nieuwe technologie zonder fluorosurfactanten.
  • C6O4 is noch biopersistent, noch bioaccumulerend, is geregistreerd in overeenstemming met REACH (de verordening van de Europese Unie voor de registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen) en is goedgekeurd door de EFSA (Europese Autoriteit voor voedselveiligheid).

Snelle feiten over Syensqo en PFAS